Yerel Yönetimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler Derneği bünyesinde yerel yönetimler alanında mevzuat ve vizyon geliştirici çalışmaların yapıldığı ve uygulamaların geliştirildiği bir akademi olarak modellenerek hizmetine başlamıştır.

Enstitü kapsamında genel bilgilendirici eğitim programları ve belirli uzmanlık alanlarına ilişkin özel eğitim programlarının belirli bir disiplin ile verilerek sertifikalandırılması ve belediye çalışanlarının niteliğinin artırılması hedeflenmektedir. Sertifikalı eğitim programlarının yanı sıra, mevzuat, kişisel gelişim, ileri yöneticilik, yönetim ve sistem geliştirme alanlarında belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması ve uygulamadaki sorunların çözülmesine yönelik çeşitli eğitimler de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 

  • Yerel Yönetimler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını mevzuat yönünden desteklemek
  • Eğitim, Kurs ve Seminer faaliyetleri gibi programlarla kurumların desteklenmesi
  • Bilişim, yazılım ve teknolojideki son gelişmelerin takibi ve bunlarla ilgili eğitici, öğretici ve düzenleyici programlar yapmak
  • Şehir merkezlerinde, Eğitim ve Teknoloji merkezleri açmak

olarak amaç edinmiştir.

"YEREL YÖNETİMLER ENSTİTÜSÜ, YEREL YÖNETİMLER DERNEĞİ'NİN BİR KURULUŞUDUR."