İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği, 05 Ekim 2022 tarihli ve 31974 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete